Wat kan MvB Advies- & Ingenieursbureau BV uit Etten-Leur voor u betekenen?

Bel ons

Uw project succesvol realiseren? Met de gespecialiseerde kennis en ervaring van de ingenieurs van MvB uit Etten-Leur krijgt u advies op maat. Al vanaf de initiatiefase van uw project kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren. Niet alleen een compleet adviestraject is mogelijk; ook los ontwerp, tekenwerk en/of het opstellen van bestekken behoren tot de mogelijkheden.

Advies

Advies in de breedste zin van het woord, dat is wat ons elektrotechnisch adviesbureau u biedt. Het gaat daarbij vaak over het vinden van de juiste oplossingen met het oog op duurzaamheid en innovatie, maar binnen vooraf bepaalde technische en budgettaire grenzen. 


Wij adviseren architecten, (eind)opdrachtgevers, installateurs en andere advies- en/of ingenieursbureaus over de mogelijkheden.

 

MvB Advies- & Ingenieursbureau BV kan opdrachtgevers in een of meer van de volgende projectfasen bijstaan:

Initiatiefase

 • Advies geven over de technische haalbaarheid van een project

Definitiefase

 • Opstellen van een programma van eisen

Ontwerpfase

 • Schetsontwerp maken, eventueel al in samenspraak met een architect

 • Budgetcontrole op basis van ramingen en elementenbegroting

 • Definitief ontwerp en raming realisatiekosten

Voorbereidingsfase

 • Elektrotechnische werk- en detailtekeningen maken

 • Elektrotechnische bestekken opstellen

 • Elektrotechnische aanbesteding: keuze aannemers en samenstelling bouwteam

Realisatiefase

 • Verstrekken van opdrachten (namens opdrachtgever) aan betrokken (onder)aannemers

 • Organiseren en leiden van bouw- en werkvergaderingen inclusief het opstellen van bouwverslagen

 • Budgetbewaking en het controleren van facturen

 • Controle op de uitvoering, kwaliteit en veiligheid op bouwplaats

 • Afhandeling van eventueel meer- en minderwerk

 • Opleverings- en/of overdrachtsdossier (garantieverklaringen)

 • Naast de technische engineering kan MvB Advies & Ingenieursbureau B.V. voor u als opdrachtgever ook het toezicht en management gedurende de realisatiefase van een project verzorgen

We onderhouden als projectleiding onder meer contact met de onderaannemers, bewaken de totale planning en begeleiden het bouwproces. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen een totaalproject of onderdelen van een installatie.

Neem contact op

Calculatie 

Bij elk project wilt u uiteraard vooraf inzicht hebben in de te verwachten kosten van een installatie. Elektrotechnisch advies- en ingenieursbureau MvB staat u graag terzijde bij het maken van dergelijke calculaties. 

Onze dienstverlening varieert van assistentie bij het opzetten van een calculatie tot aan de complete verzorging van een kostenbegroting. De omvang is bij ons geen issue; van budgetraming tot uitgewerkte werkbegroting waarmee u de projectuitvoering direct kunt starten – onze werkzaamheden zijn volledig af te stemmen op uw wensen en werkmethoden.

Vraag een calculatie aan

Tekenwerk

Een installatietechnische tekening geeft nauwkeurig weer hoe een installatie aangebracht gaat worden en met behulp van welke hoofdmaterialen. De tekening bevat ook informatie die door andere partijen (na de installatie) gebruikt kan worden, zoals de eigen onderhoudsorganisatie.

Voor tekenwerk kunt u een beroep doen op ons elektrotechnisch advies- en ingenieursbureau. 

Samen stellen we vast voor welke doeleinden de tekeningen gebruikt gaan worden en door wie. Zo beantwoorden we vragen als:

 • Welke informatie moeten de tekeningen bevatten?

 • Moet die informatie ook digitaal beschikbaar zijn bij (interne of externe) vervolgwerkzaamheden?

 • Aan welke voorschriften en afspraken moeten de tekeningen voldoen?

Direct een tekening aanvragen

Bestek

Een bestek is een complete beschrijving van de toe te passen werkwijzen en materialen. Daarnaast worden er diverse administratieve zaken in vastgelegd, zoals algemene voorwaarden, bouwtijd, regelingen over meer- en minderwerk en afspraken over betalingen.


Een correct bestek inclusief complete bestektekeningen is belangrijk; op basis hiervan zal de aannemer een offerte kunnen uitbrengen. De afspraken in het bestek zijn uw belangrijkste garantie voor een vlot verloop van de bouw.


Binnen de infrastructuur, industrie en utiliteit ontwerpt en calculeert MvB Advies & Ingenieursbureau BV alle voorkomende elektrotechnische installaties.

Infrastructuur:

 • Energieverdeling

 • Besturingsinstallatie

 • Verlichtingsinstallatie

 • Communicatie-installaties

 • Transmissienetwerk(en)

 • Brug-/sluistechnische installaties

 • Tunneltechnische installaties

Industrie:

 • Energievoorziening

 • Schakel- en besturingstechniek

 • Communicatie, telematica en beveiliging

 • Gebouwinstallaties

Utiliteit:

 • Energieverdeling

 • Krachtstroominstallatie

 • Verlichtingsinstallatie

 • Communicatie en telematica

 • Beveiliging

 • Gebouwbeheersystemen

Overige disciplines

In de loop der jaren heeft ons elektrotechnisch advies- en ingenieursbureau contacten gelegd met diverse partijen die andere disciplines beheersen. Hierdoor zijn wij in staat een volledig pakket van technische ondersteuning te bieden. Denk hierbij onder meer aan werktuigbouwkundige installaties, constructies, planning en projectmanagement.

Neem contact op voor meer informatie

Duurzame en innovatieve oplossingen

Doordat mensen en bedrijven milieubewuster worden, wordt de vraag naar duurzaamheid steeds groter. Organisaties zoeken naar nieuwe en slimme oplossingen en technologisch is steeds meer mogelijk. 


Als onafhankelijk bureau biedt MvB Advies- & Ingenieursbureau BV oplossingen voor een duurzaam leef- en werkklimaat. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan oplossingen waardoor een gebouw of productiefaciliteit flexibel en langdurig gebruikt kan worden. Hierbij spelen energiezuinigheid, duurzame materialen en minimale milieubelasting een grote rol. 


In de industrie zal duurzame ontwikkeling onder andere leiden tot lagere productiekosten, beter grondstofrendement en minder afval.

Innovatie

Stilstand is achteruitgang. Bedrijven hebben innovaties nodig – vernieuwende ideeën, werkwijzen en producten – om op te kunnen starten of verder te kunnen groeien. Als bedrijf heeft u het vaak te druk om zelf op de hoogte te blijven van de laatste technische ontwikkelingen. Doordat ons elektrotechnisch advies- en ingenieursbureau bij de diverse opdrachten met verschillende ontwikkelingen in aanraking komt, bieden wij u vernieuwende oplossingen en komen we met ideeën die perfect bij uw onderneming passen.

Contact met ons adviesbureau