Elektrotechnisch adviesbureau; werktuigbouwkundige installaties;
Diensten

Wat kan MvB Advies- en Ingenieursbureau B.V. voor u betekenen?

Uw project succesvol realiseren? Met de gespecialiseerde kennis en ervaring van de ingenieurs van ons elektrotechnisch adviesbureau uit Etten-Leur krijgt u advies op maat. Al vanaf de initiatiefase van uw project leveren wij een belangrijke bijdrage. Niet alleen een compleet adviestraject is mogelijk, maar ook ontwerp, tekenwerk of het opstellen van bestekken behoren tot de mogelijkheden.

Advies | Calculatie | Tekenwerk | Bestek

Advies

Advies in de breedste zin van het woord, dat is wat ons elektrotechnisch adviesbureau u biedt. Het gaat daarbij vaak over het vinden van technische oplossing, met het oog op duurzaamheid en innovatie, maar binnen bepaalde technische en budgettaire grenzen. Wij adviseren architecten, (eind)opdrachtgevers, installateurs en andere advies- en/of ingenieursbureaus over de mogelijkheden.

MvB Advies- en Ingenieursbureau B.V. kan opdrachtgevers in een of meer van de volgende projectfasen bijstaan:

 • Initiatiefase

Advies geven over de technische haalbaarheid van een project:

 • Definitiefase

Opstellen van een programma van eisen:

 • Ontwerpfase
  • Schetsontwerp maken, eventueel al in samenspraak met een architect
  • Budgetcontrole op basis van ramingen en elementenbegroting
  • Definitief ontwerp en raming realisatiekosten
 • Voorbereidingsfase
  • Elektrotechnische werk- en detailtekeningen maken
  • Elektrotechnische bestekken opstellen
  • Elektrotechnische aanbesteding: keuze aannemers en samenstelling bouwteam
 • Realisatiefase
  • Verstrekken van opdrachten (namens opdrachtgever) aan betrokken (onder)aannemers
  • Organiseren en leiden van bouw- en werkvergaderingen inclusief het opstellen van bouwverslagen
  • Budgetbewaking en het controleren van facturen
  • Controle op de uitvoering, kwaliteit en veiligheid op bouwplaats
  • Afhandeling van eventueel meer- en minderwerk
  • Oplevering- en/of overdrachtsdossier (garantieverklaringen)

Naast de technische engineering kan MvB Advies- en Ingenieursbureau B.V. voor u als opdrachtgever ook het toezicht en management gedurende de realisatiefase van een project verzorgen. Daarbij onderhouden we als projectleiding onder meer de contacten met de onderaannemers, bewaken de totale planning en begeleiden we het bouwproces. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen een totaalproject of onderdelen van een installatie.

Tekenwerk

Een installatietechnische tekening is de informatiedrager om aan te geven hoe een installatie aangebracht gaat worden en met behulp van welke hoofdmaterialen dit zal gebeuren. Deze tekeningen bevatten informatie die ook weer door andere partijen of de eigen onderhoudsorganisatie gebruikt kan worden. De tekeningen worden, na installatie, de informatiebron om aan te geven hoe een installatie is aangebracht en met welke materialen dit is gebeurd.

Voor deze tekeningen kunt u een beroep doen op ons elektrotechnisch advies- en ingenieursbureau. Samen met u stellen we vast voor welke doeleinden de tekeningen gebruikt gaan worden en door wie ze gebruikt gaan worden. Verder beantwoorden we vragen als:

 • Welke informatie moeten de tekeningen bevatten?
 • Moet die informatie ook digitaal beschikbaar zijn bij (interne of externe) vervolgwerkzaamheden?
 • Aan welke voorschriften en afspraken moeten de tekeningen voldoen?

Calculatie

Bij een project is het vaak nodig om inzicht te krijgen in de te verwachten kosten van een installatie. Elektrotechnisch advies- en ingenieursbureau MvB staat u graag ter zijde bij het maken van dergelijke calculaties. Onze dienstverlening varieert van assistentie bij het opzetten van een calculatie tot en met de complete verzorging van een kosten begroting. De omvang van de calculatie is bij ons geen enkel probleem. We verzorgen een budgetraming tot en met een uitgewerkte werkbegroting waarmee u de projectuitvoering direct kunt starten. Onze werkzaamheden zijn volledig op uw wensen en werkmethoden af te stemmen.
 

Bestek

Een bestek is een complete beschrijving van de toe te passen werkwijzen en materialen. Daarnaast worden er diverse administratieve zaken in vastgelegd, zoals onder meer algemene voorwaarden, bouwtijd, regelingen over meer- en minderwerk en afspraken over betalingen.

Een correct bestek inclusief complete bestektekeningen zijn belangrijk; op basis hiervan zal de aannemer een prijsaanbieding kunnen aanbieden. De afspraken in het bestek zijn uw belangrijkste garantie voor een vlot verloop van de bouw.

Binnen de infrastructuur, industrie en utiliteit ontwerpt en calculeert MvB Advies- en Ingenieursbureau B.V. alle voorkomende elektrotechnische installaties.

Elektrotechniek infrastructuur o.a.:

• Energieverdeling
• Besturingsinstallatie
• Verlichtingsinstallatie
• Communicatie installaties
• Transmissie netwerk(en)
• Brug-/sluistechnische installaties
• Tunneltechnische installaties

Elektrotechniek industrie o.a.:

• Energievoorziening
• Schakel- en besturingstechniek
• Communicatie, Telematica en beveiliging
• Gebouwinstallaties

Elektrotechniek utiliteit o.a.:

• Energieverdeling
• Krachtstroominstallatie
• Verlichtinginstallatie
• Communicatie en Telematica
• Beveiliging
• Gebouwbeheersystemen

Overige disciplines

In de loop der jaren heeft ons elektrotechnisch advies- en ingenieursbureau contacten gelegd met partijen die andere disciplines beheersen. Door deze contacten en de ervaringen met andere partijen zijn wij in staat een volledig pakket van technische ondersteuning te bieden. Hierbij kan gedacht worden aan onder meer werktuigbouwkundige installaties, constructies, planning en projectmanagement.

Duurzame en innovatieve oplossingen

Doordat mensen en bedrijven milieubewuster worden, wordt de vraag naar duurzaamheid steeds groter. Organisaties zoeken naar nieuwe en slimme oplossingen voor duurzaamheid. Technologisch is steeds meer mogelijk wat betreft een verantwoorde inrichting van uw werkomgeving. Als onafhankelijk bureau biedt MvB advies- en ingenieursbureau B.V. oplossingen voor een duurzaam leef- en werkklimaat. U kunt hierbij denken aan oplossingen waardoor een gebouw of productiefaciliteit flexibel en langdurig gebruikt kan worden. Hierbij spelen energiezuinigheid, duurzame materialen en minimale milieubelasting een grote rol. In de industrie zal duurzame ontwikkeling onder andere leiden tot lagere productiekosten, beter grondstofrendement en minder afvalproducten.

Innovatie
Bedrijven hebben innovaties nodig - vernieuwende ideeën, werkwijzen en producten - om op te kunnen starten of verder te kunnen groeien. Want nog steeds geldt de oude regel: stilstand is achteruitgang. Als bedrijf heeft u het vaak te druk om zelf op de hoogte te blijven van de laatste technische ontwikkelingen. Doordat ons elektrotechnisch advies- en ingenieursbureau bij de diverse opdrachten met verschillende ontwikkelingen in aanraking komt, bieden wij u oplossingen en ideeën die perfect bij uw onderneming passen.