Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ 3+4) – Senior E&I Engineer

Het project MOBZ fase 3+4 betreft de vernieuwing en modernisering van technische installaties van diverse sluizen en bruggen in Zeeland. Tot 2014 zijn alle bruggen en sluizen in beheer van Rijkswaterstaat Zeeland gemoderniseerd. Door centrale, 24-uursbediening, extra veiligheidssystemen en verbeterde informatievoorziening kan de scheepvaart vlotter en veiliger gebruikmaken van de Zeeuwse wateren en sluiscomplexen.

De volgende objecten behoren tot het domein van MOBZ 3+4:

  • Sluiscomplex Kreekrak bestaande uit: Oostsluis (Sluis 1) en Westsluis (Sluis 2);
  • Sluiscomplex Hansweert bestaande uit: Oostsluis en Westsluis;
  • Bruggen over kanaal Zuid Beverland zijnde: Postbrug en Vlakebruggen (Verkeers- en spoorbrug);
  • Sluiscomplex Terneuzen bestaande uit: Westsluis inclusief verkeersbruggen, Middensluis inclusief verkeersbruggen en Oostsluis inclusief verkeersbruggen;
  • Sluiscomplex Krammer bestaande uit: Duwvaartsluis 1 en 2, Jachtensluis 1 en 2 en Verkeersbrug;
  • Bruggen over kanaal Gent- Terneuzen zijnde: Draaibrug Sas van Gent en Draaibrug Sluiskil.

In opdracht van Engie Infra & Mobility B.V. heeft MvB Advies- en Ingenieursbureau B.V. in dit project mogen bijdragen in de rol van Senior E&I Engineer. Hierbij hebben we zorg mogen dragen voor het verzorgen van diverse tenderwerkzaamheden voor MOBZ 3+4, als ook de ontwerpwerkzaamheden voor MOBZ 3+4. Met name het renoveren van de installaties als deuraandrijving, brugaandrijving, spui-installaties, scheepvaartseinen, etc.