RWZI Tilburg – E Engineer

RWZI Tilburg is een afkorting voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Tilburg. Deze installatie zuivert het afvalwater van de stad Tilburg en omgeving, voordat het weer teruggegeven wordt aan het oppervlaktewater. De RWZI Tilburg is een van de grootste rioolwaterzuiveringsinstallaties van Nederland en kan het afvalwater van ongeveer 380.000 mensen verwerken.

De zuiveringsinstallatie maakt gebruik van verschillende technieken om het afvalwater te zuiveren. Zo wordt het water eerst gezeefd om grove delen zoals plastic en papier uit het water te halen. Vervolgens wordt het water door verschillende tanks geleid waar bacteriën en andere micro-organismen het organische materiaal in het water afbreken. Daarna wordt het water nog nabehandeld om eventuele resten van medicijnen en microplastics uit het water te verwijderen. Het gezuiverde water wordt uiteindelijk weer teruggegeven aan het oppervlaktewater, meestal aan een nabijgelegen rivier of kanaal.

Naast het zuiveren van afvalwater, heeft de RWZI Tilburg ook aandacht voor duurzaamheid. Zo wordt er bijvoorbeeld biogas geproduceerd uit het slib dat overblijft na het zuiveringsproces. Dit biogas wordt gebruikt om de zuiveringsinstallatie van energie te voorzien.

In opdracht van Croonwolter&dros heeft MvB Advies- en Ingenieursbureau B.V. mogen ondersteunen bij het uitwerken van de besturingsinstallatie in EPLAN met behulp van EPLAN Cogineer. Daarnaast ondersteunen we met engineering van diverse elektrotechnische vraagstukken t.b.v. de waterzuivering.