Nieuwe sluis Terneuzen – EPLAN Engineer

Het Sluizencomplex Terneuzen vormt een sluizencomplex van 3 sluizen dat vanuit de Westerschelde toegang verleent tot het Kanaal Gent-Terneuzen en daarmee tot de haven van Gent. Het kanaal werd tussen 1823 en 1825 aangelegd en eindigde in de Westerschelde. Twee schutsluizen werden bij Terneuzen aangelegd, een van 8 meter breed en een tweede van 12 meter. Nadien zijn de sluizen verschillende malen verbeterd en vergroot.

Op het einde van de jaren zestig van de 20e eeuw vonden er omvangrijke werken plaats die in 1968 resulteerden in de opening van twee nieuwe sluizen, en wel:

  • De Oostsluis of binnenvaartsluis, die een lengte heeft van 280 meter en een breedte van 23 meter.
  • De Westsluis of zeesluis, die een lengte heeft van 290 meter en een breedte van 40 meter. Ze is geschikt voor zeeschepen met een diepgang tot 12,5 meter en een laadvermogen van 83.000 ton. Bij deze sluis zijn voorzieningen aangebracht om te voorkomen dat zout water het kanaal binnendringt.

De Middensluis is in 1908 opengegaan voor de scheepvaart en in 1910 officieel geopend. Deze sluis is sinds 1 oktober 2021 buiten gebruik gesteld wegens de aanleg van de invaart van de Nieuwe Sluis en de dienstenhaven en zal worden gesloopt. Deze sluis had een lengte van 140 meter en een breedte van 18 meter. Ze werd in 1986 gerenoveerd.

De Nieuwe Sluis Terneuzen is qua afmetingen vergelijkbaar met de vernieuwde sluizen in het Panamakanaal en wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 16,44 meter diep. Per jaar worden de sluizen gepasseerd door ongeveer 10.000 zeeschepen, ruim 50.000 binnenvaartschepen, en een 3000-tal pleziervaartuigen.

In opdracht van Engie Infra & Mobility B.V. (onderdeel van Combinatie Sassevaart) heeft MvB Advies- en Ingenieursbureau B.V. in dit project mogen bijdragen in de rol van EPLAN Engineer. Hierbij hebben we zorg mogen dragen voor het opstellen en uitwerken van de elektrotechnische tekeningenpakketten in EPLAN (Combinatie Sassevaart).