Wat we doen

Elektrotechnisch advies

Elektrotechnisch advies omvat het verstrekken van professioneel advies op het gebied van elektrische installaties, systemen en componenten. Dit doen we tijdens de ontwerp-, installatie- en onderhoudsfase. Het doel van elektrotechnisch advies is om veilige, efficiënte en kosteneffectieve elektrische oplossingen te bieden die aan de behoeften van de klant voldoen. Hierin kijken we niet alleen naar de realisatiefase maar ook naar de onderhoudsfase gezien de lange levensduur van de projecten. Wij ondersteunen bijvoorbeeld waterschappen, (eind)opdrachtgevers, aannemers, installateurs en andere advies- en/of ingenieursbureaus met onze adviesdiensten.

Elektrotechnisch ontwerp

Het verzorgen van het (elektrotechnisch) ontwerp in de breedste zin van het woord, dat is wat ons elektrotechnisch advies- en ingenieursbureau u biedt. Het gaat hierbij vaak over het vinden van de juiste technische oplossingen met het oog op functionaliteit, duurzaamheid en innovatie, maar binnen vooraf bepaalde technische en budgettaire grenzen.
Wij ondersteunen (eind)opdrachtgevers, aannemers, installateurs en andere advies- en/of ingenieursbureaus met onze ontwerpwerkzaamheden.

MvB Advies- en Ingenieursbureau B.V. kan opdrachtgevers in een of meer van de volgende projectfasen bijstaan:

Initiatiefase
Inventariseren klantvraag

Definitiefase
Uitwerken klantvraag in een programma van eisen
Installatie uitgangspunten vastleggen in een P&ID

(Voor)Ontwerpfase
Schetsontwerp opstellen

Definitief ontwerp
Uitwerken van een schets-/voorontwerp tot een definitief ontwerp

Uitvoeringsontwerp
Uitvoeringsontwerp, inclusief bijbehorende tekeningen
Elektrotechnische werk- en detailtekeningen maken
Bestelspecificatie uitwerken / genereren

Realisatiefase
Technisch beoordelen offertes leveranciers / onderaannemers
Bijwonen bouw- en werkvergaderingen
Field engineering
Technische beoordeling van eventueel meer- en minderwerk
Opleverings- en/of overdrachtsdossier

EPLAN Engineering

EPLAN is een softwareplatform dat wordt gebruikt voor de engineering en documentatie van industriële automatiseringsprojecten. Het platform biedt een geïntegreerde omgeving voor het ontwerpen van elektrische en automatiseringssystemen, waaronder schakelkasten, bedieningspanelen, machines en complete fabrieksinstallaties. Onze EPLAN engineers zijn in staat om het ontwerpproces te stroomlijnen en te optimaliseren, waardoor ze efficiënter en nauwkeuriger kunnen werken. Het platform omvat verschillende tools en modules die kunnen worden gebruikt voor taken zoals het creëren van schematische tekeningen, het ontwerpen van layout- en bedieningspanelen, het genereren van kabel- en draadlijsten, en het documenteren van de hele engineering. Door het gebruik van EPLAN helpen we bedrijven hun engineeringproces te standaardiseren en optimaliseren, waardoor de efficiëntie toeneemt en de fouten worden verminderd.

EPLAN-ENGINEERING-

EPLAN consultancy

EPLAN is een softwarepakket dat wordt gebruikt voor het ontwerpen en documenteren van elektrotechnische installaties. Het wordt voornamelijk gebruikt in industrieën, zoals automatisering, machines en besturingssystemen, waar complexe elektrische systemen op een nauwkeurige en efficiënte manier moeten worden ontworpen en gedocumenteerd.

EPLAN biedt een breed scala aan tools voor het maken van elektrische schema’s, paneellay-outs en bedradingsschema’s, evenals voor het genereren van stuklijsten en kabellijsten. Het bevat ook geavanceerde functies zoals automatische kabelroutering, optimalisatie van de plaatsing van componenten en samenwerkingstools waarmee meerdere gebruikers tegelijkertijd aan een project kunnen werken.

Over het algemeen helpt EPLAN elektrotechnici en ontwerpers om het ontwerpproces te stroomlijnen, fouten te verminderen en de productiviteit te verhogen door veel van de eentonige en tijdrovende taken van elektrisch ontwerp te automatiseren.

MvB Advies- en Ingenieursbureau B.V. heeft een aantal EPLAN Certified engineers in huis die zowel ervaring hebben in de infra, watermanagement en industriële automatisering en een ruime ervaring in het werken met EPLAN. Met deze ervaring willen we graag andere EPLAN gebruikers helpen met de volgende diensten:

EPLAN Installatie verwijst naar het proces van het installeren van het EPLAN-platform op een computer of netwerk om deze te gaan gebruiken voor elektrische ontwerpen. Het installatieproces omvat meestal de volgende stappen:

 1. Adviseren/bepalen licentie en vorm van installatie: Stand-alone of netwerklicentie.
 2. Downloaden of ontvangen van de installatiebestanden.
 3. De installatiewizard uitvoeren op de computer of het netwerk.
 4. De instellingen van de EPLAN-software configureren.
 5. Activering van de EPLAN-softwarelicentie met behulp van de licentiesleutel.
 6. Testen van de EPLAN-software om ervoor te zorgen dat deze naar behoren functioneert.

EPLAN-configuratie verwijst naar het proces van het aanpassen van de instellingen en opties van het EPLAN-platform om te voldoen aan de specifieke behoeften en voorkeuren van een organisatie of individuele gebruiker.

EPLAN-configuratie kan een breed scala aan instellingen en opties omvatten, waaronder:

 1. Projectinstellingen: configureren van projecteigenschappen zoals titel, auteur, projectnummer en revisieniveau.
 2. Tekenstijlen: het uiterlijk van tekeningen aanpassen, zoals lijndiktes, lettertypen en kleuren.
 3. Symboolbibliotheken: configureren en aanpassen van de symboolbibliotheken die in EPLAN worden gebruikt, inclusief het toevoegen van nieuwe symbolen of het wijzigen van bestaande symbolen.
 4. Macro’s en sjablonen: macro’s en sjablonen maken of wijzigen om ontwerpworkflows te stroomlijnen en de productiviteit te verbeteren.
 5. Rapportinstellingen: het configureren van het format en de inhoud van rapporten die door EPLAN worden gegenereerd, zoals stuklijsten (BOM’s) en kabelschema’s.
 6. Integratie met andere software en systemen: EPLAN configureren voor integratie met andere software en systemen die in het ontwerpproces worden gebruikt, zoals CAD-software, ERP-systemen of tools voor productieplanning.

Een EPLAN-basisproject is een gestandaardiseerde projectstructuur die wordt gebruikt als uitgangspunt voor nieuwe elektrotechnische ontwerpprojecten in EPLAN. Een basisproject bevat doorgaans een vooraf gedefinieerde set instellingen, paginasjablonen, macro’s, symbolen en andere ontwerpelementen die vaak worden gebruikt in elektrische ontwerpprojecten. Door met een basisproject te beginnen, kunnen ontwerpers tijd besparen en zorgen voor consistentie doordat ze deze elementen niet voor elk nieuw project handmatig hoeven te creëren.

 

De inhoud van een EPLAN-basisproject kan variëren, afhankelijk van de specifieke behoeften en voorkeuren van de organisatie of gebruiker. Een basisproject kan bijvoorbeeld zijn:

 

 • Voor gedefinieerde instellingen voor projecteigenschappen, tekenstijlen en symboolbibliotheken
 • Vooraf ontworpen paginasjablonen voor schema’s, bedradingsschema’s en paneellay-outs
 • Voor geconfigureerde macro’s voor veelgebruikte functies en ontwerpelementen
 • Vooraf gebouwde symboolbibliotheken voor veelgebruikte componenten en apparaten
 • Vooraf gedefinieerde stuklijstformaten (BOM).

 

Over het algemeen is een EPLAN-basisproject een handig hulpmiddel voor het standaardiseren en stroomlijnen van het elektrische ontwerpproces, door een consistent startpunt te bieden voor elk nieuw project en de hoeveelheid handmatig werk te verminderen die nodig is om elk project op te zetten.

EPLAN-standaardisatie verwijst naar het proces van het vaststellen en afdwingen van consistente ontwerpstandaarden en best practices binnen een organisatie of team dat het EPLAN-platform gebruikt voor elektrisch ontwerp en documentatie.

 

Standaardisatie kan verschillende aspecten van het ontwerpproces omvatten, waaronder:

 

 1. Ontwerpelementen: het standaardiseren van het gebruik van symbolen, macro’s en sjablonen kan ervoor zorgen dat alle ontwerpen consistent en gemakkelijk leesbaar zijn.
 2. Naamgeving/codering: het standaardiseren van de namen van componenten, draden en andere ontwerpelementen kan de communicatie verbeteren en fouten verminderen.
 3. Workflows en processen: Standaardiseren van de volgorde van ontwerpstappen.
 4. Documenteren: Beschrijven en uitwerken van de afgesproken standaarden.

EPLAN-optimalisatie verwijst naar het proces van het optimaliseren van het gebruik van het EPLAN-platform om de efficiëntie en effectiviteit ervan voor elektrische ontwerp- en documentatieprojecten te maximaliseren. Dit kan zowel bij aanvang als bij bedrijven die al langer werken met het EPLAN-platform. Dit kan verschillende strategieën en technieken omvatten, waaronder:

 

 1. EPLAN-instellingen en -sjablonen aanpassen aan de specifieke behoeften en voorkeuren van de gebruiker of organisatie.
 2. Het stroomlijnen van workflows en processen binnen EPLAN om handmatige inspanning te minimaliseren en het risico op fouten te verkleinen.
 3. Gebruikers trainen in geavanceerde EPLAN-functies en -technieken om de productiviteit te verbeteren en ervoor te zorgen dat ze de mogelijkheden van de software optimaal benutten.
 4. Integratie van EPLAN met andere software en systemen die in het ontwerpproces worden gebruikt, zoals CAD-software, ERP-systemen of tools voor productieplanning.
 5. Regelmatig updaten en onderhouden van EPLAN-software en -hardware om optimale prestaties en compatibiliteit met andere tools en systemen te garanderen.
 6. Adviseren over het gebruik- en ondersteuning bieden bij inrichten van aanvullende modules zoals bijvoorbeeld Pro Panel, Smart wiring, Cogineer ect.

 

Over het algemeen kan EPLAN-optimalisatie organisaties helpen tijd te besparen, kosten te verlagen en de kwaliteit en nauwkeurigheid van hun elektrische ontwerp- en documentatieprojecten te verbeteren.

EPLAN-training verwijst naar het proces van het leren gebruiken van het EPLAN-platform voor elektrisch ontwerp en documentatie door middel van formele instructies en praktische oefening.

 

EPLAN-training kan vele vormen aannemen, waaronder:

 

 1. Klassikale training onder leiding van een instructeur: in deze vorm leidt een gekwalificeerde EPLAN-trainer een groep studenten door een gestructureerd trainingscurriculum, met lezingen, demonstraties en praktische oefeningen. Hierin zullen wij alleen een advies uitbrengen over welke training het beste aansluit bij de behoefte. Daadwerkelijke training zal bij EPLAN gevolgd moeten worden.
 2. Online training: EPLAN biedt een scala aan online trainingsbronnen, waaronder videotutorials, webinars en e-learningcursussen.
 3. On-the-job training: wij bieden een on-the-job training voor (nieuwe) EPLAN-gebruikers, waardoor ze kunnen leren door aan projecten te werken onder begeleiding van ervaren ontwerpers of ingenieurs.

 

Kijk op de website van EPLAN voor een actueel overzicht van de beschikbare trainingen.

Technisch management

Onze projectmanagers zijn niet alleen experts in projectmanagement, maar hebben ook diepgaande kennis van het vakgebied. Met hun jarenlange ervaring kunnen ze u ondersteunen bij het leiden van projecten, inclusief multidisciplinaire projecten. Ook kunnen ze u helpen bij de directievoering en het begeleiden van de inbedrijfname van uw projecten. MvB Advies- en Ingenieursbureau kan u ook helpen bij het opstellen van masterplannen voor een geïntegreerde aanpak van uw projecten, alsmede het maken van een plan van aanpak, aanbestedingsstrategieën, pakketselecties en meer.