Watermanagement

Nederland staat bekend om zijn geavanceerde en innovatieve watermanagementsysteem. Het grootste deel van Nederland ligt onder de zeespiegel en een groot deel van het land wordt beschermd tegen overstromingen door dijken, dammen en andere waterkeringen. Daarnaast speelt watermanagement een belangrijke rol bij het omgaan met regenwater en het voorkomen van wateroverlast en droogte. Door de tijd heen heeft Nederland zich ontwikkeld tot een wereldleider op het gebied van watermanagement, met tal van innovatieve oplossingen zoals waterberging, stormvloedkeringen en geavanceerde afvalwaterzuiveringsinstallaties.

De eisen aan waterschappen, gemeentes en Rijkswaterstaat worden steeds hoger als het gaat om het behalen van resultaten en het efficiënt uitvoeren van hun taken op het gebied van watermanagement. Burgers verwachten immers dat deze instanties op een kostenbewuste manier werken. Tegelijkertijd is er ook een grote verantwoordelijkheid voor beheerders en installatieverantwoordelijken om te zorgen voor de waterkwaliteit, veiligheid en milieu. Dit betekent dat er behoefte is aan controle en overzicht.

Om aan deze behoeften te voldoen, helpt MvB Advies- en Ingenieursbureau waterbedrijven, gemeentes, waterschappen en aannemers met de uitdagende vraagstukken. Met onze ondersteuning helpen we om diverse taken op een verantwoorde én kostenefficiënte manier uit te voeren. Zo bieden we onder andere adviesdiensten en engineeringsdiensten voor rioolgemalen, renovatie en nieuwbouw van rioolgemalen, distributiepompstations (DPS), waterzuiveringen, stuwen en gemalen.

Meer informatie?

Heeft u een technisch vraagstuk, bent u op zoek naar een duurzame en innovatieve oplossingen voor elke projectfase?

Adres
Nijverheidsweg 128C
4879 AZ Etten-Leur

Contact
info@mvbadvies.nl
076 – 503 25 65

Openingstijden:
Ma-Vr: 9:00-17:00
Za + Zo: gesloten