WSHD – Elektrisch adviseur en EPLAN engineer

Het WSHD staat voor Waterschap Hollandse Delta. Het is een Nederlands waterschap dat verantwoordelijk is voor het waterbeheer in een groot deel van de provincie Zuid-Holland. Het werkgebied van de WSHD omvat de eilanden Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee, en de Hoeksche Waard, verdeeld over de gebieden rondom Rotterdam-Zuid, Spijkenisse, Barendrecht, en de Drechtsteden. Het WSHD heeft verschillende taken op het gebied van waterbeheer, zoals het beheren van dijken, sluizen en gemalen, het zuiveren van afvalwater, het grondig van waterstanden en het onderhouden van watergangen. Het doel van de WSHD is om de veiligheid en leefbaarheid van het gebied te vergroten en een duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer te bevorderen.

In opdracht van het WSHD biedt MvB Advies- en Ingenieursbureau B.V. ondersteuning bij verwerken van de oude AutoCad tekeningen in EPLAN. Hierin worden dan meteen ook alle wijzigingen meegenomen die in de loop der jaren zijn aangebracht om zo een compleet en actueel tekeningen pakket te krijgen voor de partij die het onderhoud verzorgt.

Daarnaast mag MvB Advies- en Ingenieursbureau B.V. ondersteuning bieden in de rol van elektrotechnisch adviseur voor het aankomende project renovatie Dokhaven en Sluisjesdijk 2.0. Hierin adviseren we over beschrijvingen in APVE, coderingsstandaard, gebruik componenten ect.

WSHD